Den moderna hantverkaren

27 November, 2015 Reportage

 

Ovan finner ni reportaget som DMH- DEN MODERNA HANTVERKAREN skrivit om oss. En tidning som skickas ut till de flesta byggföretagen i hela landet.

Denna upplagan handlade om logistik och därför var dem intresserade av vårt samarbete med DEROME Byggvaror och Svensk Bygglogistik.