Geely inovation Centre

15 February, 2019 Nya Projekt

2018 gjorde vi vårt första projekt för BRA Bygg - Åby Arena. Ett projekt där både vi och BRA var väldigt nöjda med samarbetet. Som en följd till detta så har vi nu kommit fram till ett avtal om Geely Inovation Centre där vi kommer montera innerväggar på två av kontorsplanen. Arbetet pågår mellan vecka 11-20 vilket innebär väldigt högt tempo. 3000 kvadratmeter vägg är det som ska upp!

Från BRAs hemsida

BRA Bygg har tecknat avtal för ett av de största byggprojekten i sitt slag i Göteborgsregionen någonsin – byggnationen av Geely Innovation Center i Göteborg.
BRA Bygg kommer att uppföra en fastighet på 70 000 – 80 000 m2 när Geelykoncernen etablerar på Lindholmen Science Park.

Under byggtiden kommer 300-400 personer arbeta heltid med projektet. Första delen av etableringen räknas vara färdig 2020 och pågå ytterligare något år längre.

BRA Teknik är, på uppdrag av BRA Bygg, huvudkonstruktör och ansvarar för dimensionering samt framtagande av handlingar för bland annat grundläggning, stålstomme och platsgjutna konstruktioner.

Fastigheten kommer att inrymma arbetsplatser för minst 3500 personer som kommer att arbeta med innovationer inom automotive – som en del av det västsvenska fordonsklustret. Lokaliseringen är noggrant vald med tanke på Lindholmen Science Park höga koncentration av kompetens på området