Lundby Park

28 April, 2020 Nya Projekt

Lundby Park, SKANSKA

I höst påbörjas montaget på Lundby Park för vår del. Projektet består av 99 äldreboenden, 52 hyresrätter, 18 BmSS samt 24 bostadsrätter.

I Vår entreprenad ingår komplettering av utfackningsvägg samt alla innerväggar. Det kommer krävas mycket bemanning och högt tempo.

I och med Lundby Park och SGS som vi skrev avtal med förra veckan så betyder det att vi ska montera drygt 520 lägenheter åt SKANSKA fram till nästa vinter.

Otoligt kul tycker vi och vi ser fram emot ett gott samarbete.