Tändstickan 4

5 August, 2020 Nya Projekt

Tändstickan 4

Med start i höst och ett år framöver kommer majoriteten av våra montörer arbeta på Skanskas arbetsplatser.

Sedan tidigare har vi skrivit avtal om SGS Sandarna och Lundby Park.

Nu står det även klart att vi kommer montera väggarna på Tändstickan 4 i Mölndal.

Skanska Hyresbostäder ska uppföra två loftgångshus (T42, T43) med totalt 162 lägenheter och ett garage.

Skanska Nya Hem avser att uppöra två punkthus (T41, T44) med totalt 220 lägenheter.

Totalt utgör projektet ca 30.000 m2 BTA, varav ca 19.000 m2 BOA.

I TORUs åtagande ingår gipsinnerväggar samt undertak i lägenheter, lokaler samt allmäna utrymmen.

 

Vi är oerhört glada över dessa projekten med tanke på att Skanska är en så stabil beställare, speciellt i dessa oroliga tider.