Kulturum

Beställare: SERNEKE
Entreprenör: PartilleBo
Paketlösning: Montage

På detta projekt monterar vi installationsstomme samt innerväggar i Hus E plan 3-6. Drygt 70 studentlägenheter ska byggas på kort tid.

Vi kommer ha en bemanning som uppgår till 10 personer vid topparna. 

Vår förman på bygget är Mikael Persson - 0703-201663

Tillbaka